Nyheter:

 

Extra frontvikt som tillval

 

Bredare rullar anpassade för 650 mm däck som tillval

 

Kontakt för demo: Miljömaskiner AB Motala

 

Artikel i Land Lantbruk Testar

 

 

 

 

ComfortRider 100

 

PRODUKTINFORMATION

 

 

ComfortRider 100 fungerar som en förlängning av traktorns hjulbas och motverkar traktorns svängning i längsled.

Infästningen i fronthydraulen  som är stel i förhållande till traktorkroppen, till skillnad från framaxeln, gör att traktorns svängning i sidled också motverkas när ComfortRider tar upp en del av traktorns vikt.

Tryckrullarna, totalt 8 st, monterade i två rader i linje med traktorhjulen utjämnar i två steg körspåret framför traktorn. Vid upprepade körningar i samma spår utjämnas spåren mera för varje överfart.

Traktorns jämnare gång och de utjämnade körspåren kan användas för att öka körhastigheten med bibehållen komfort. Alternativt kan man välja att bibehålla vanlig hastighet men få ökad komfort.

De utjämnade körspåren leder till att lantbrukssprutans ramp får mindre svängningar med möjlighet till en jämnare spridning av bekämpningsmedel. En möjlighet kan öppnas att bekämpa kvickrot direkt på plöjd åker utan föregående harvning som gömmer ogräset.

ComfortRider 100 fungerar också som en frontvikt på 330 kg.

Om smala radodlingshjul skall användas kan hälften av tryckrullarna demonteras.

I vissa fall kan energi sparas på minskad jordbearbetning eftersom fälten inte behöver vara helt jämna för körspårens skull.

 

Patentskyddad.

 

Standardmodellen av ComfortRider 100 har 230 cm rambalk och den breda modellen har 316 cm rambalk. 

 

Ladda ned produktinformation som pdf.